جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی / کارشناسی حرفه ای تربیت بدنی - مربیگری تکواندو کتاب هدیه دهید

کارشناسی حرفه ای تربیت بدنی - مربیگری تکواندو

رشته های تحصیلی کاردانی مرتبط با رشته مهندسی فناوری کارشناسی حرفه ای تربیت بدنی - مربیگری تکواندو: تربیت بدنی (همه گرایش ها) - عکاسی ورزشی - خبرنگاری ورزشی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).