جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی کارشناسی حرفه ای آموزش بزرگسالان کتاب هدیه دهید

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی کارشناسی حرفه ای آموزش بزرگسالان

رشته های تحصیلی کاردانی مرتبط با رشته مهندسی فناوری کارشناسی حرفه ای آموزش بزرگسالان: آموزش ابتدایی - آموزش دینی و عربی - آموزش زبان انگلیسی - آموزش علوم تجربی - تاریخ - جغرافیا - راهنمای آموزشی - کودک یاری (همه گرایش ها) - متصدی امور آموزشی - مروج سیاسی (همه گرایش ها) - معلم فنی (همه گرایش ها) - آموزش حرفه و فن - آموزش راهنمایی و مشاوره - آموزش زبان و ادبیات فارسی - الهیات (همه گرایش ها) - تکنولوژی آموزشی - خدمات پرورشی - علوم تربیتی (همه گرایش ها) - مترجمی اسناد و مدارک - مربی (همه گرایش ها) - معارف اسلامی (همه گرایش ها) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).