جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی کارشناسی حرفه ای آشپزی - آشپزی ایرانی کتاب هدیه دهید

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی کارشناسی حرفه ای آشپزی - آشپزی ایرانی

رشته های تحصیلی کاردانی مرتبط با رشته مهندسی فناوری کارشناسی حرفه ای آشپزی - آشپزی ایرانی: آشپزی - قنادی - میهمانداری (همه گرایش ها) - خدمات جهانگردی - گردشگری - هتلداری (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).