جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / پرورش اسب کتاب هدیه دهید

پرورش اسب

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: تغذیه اسب، پرورش و نگهداری اسب، اصول ژنتیک و اصلاح نژاد اسب، اصول بهداشت و پیشگیری از بیماری های اسب (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).