جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / ویروس شناسی پزشکی کتاب هدیه دهید

ویروس شناسی پزشکیسوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش نود و هشتم
- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) انواع دانش از نگاه رویکرد پردازش اطلاعات کدامند؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) تصویری،‌ بیانی،‌ روش کاری
2) تصویری،‌ نشانه ای،‌ بیانی
3) تصویری،‌ کاربردی،‌ عملی
4) تصویری،‌ ایستا،‌ پویا
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه­ «1»
 
- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور)
... بیشتر