جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی پیوسته آزاد / هنرهای تجسمی - نقاشی کتاب هدیه دهید

هنرهای تجسمی - نقاشی

درس های آزمون اختصاصی و تعداد سوالات: تاریخ هنر ایران و جهان (10 سوال)، مبانی هنرهای تجسمی (10 سوال)، آشنایی با مکاتب نقاشی و رنگ در نقاشی (15 سوال)، طراحی (15 سوال) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).