جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی جامع پودمانی / نگهداری و بهره برداری از قنات امروز جمعه ۰۶ اسفند ۱۳۹۵

نگهداری و بهره برداری از قنات