جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی فنی و حرفه ای / نقشه کشی عمومی کتاب هدیه دهید

نقشه کشی عمومی

درس ها و تعداد سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: درس شناخت و خواص مواد (10 سوال) - درس اجزای ماشین (10 سوال) - درس اندازه گیری دقیق و آزمایشگاه (10 سوال) - درس محاسبات فنی (15 سوال) - درس نقشه کشی (25 سوال) - درس ریاضی (10 سوال) - درس زبان و ادبیات فارسی (15 سوال) - درس زبان عربی (15 سوال) - درس فرهنگ و معارف اسلامی (15 سوال) - درس زبان خارجی (15 سوال) - درس ریاضیات (20 سوال) - درس فیزیک (15 سوال) - درس شیمی (15 سوال) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).