جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی پیوسته آزاد / نقشه کشی عمومی - نقشه کشی و طراحی صنعتی کتاب هدیه دهید

نقشه کشی عمومی - نقشه کشی و طراحی صنعتی

درس های آزمون اختصاصی و تعداد سوالات: شناخت و خواص مواد (10 سوال)، اجزای ماشین (10 سوال)، اندازه گیری دقیق و آزمایشگاه (10 سوال)، محاسبات فنی (15 سوال)، نقشه کشی (25 سوال)، ریاضی (10 سوال) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).