جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی جامع پودمانی / مکانیک - تاسیسات حرارتی نیروگاه ها - گرایش بخار امروز دوشنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۵

مکانیک - تاسیسات حرارتی نیروگاه ها - گرایش بخار