جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / مهندسی مکانیک - طراحی سیستم های دینامیکی خودرو (سیستم های تعلیق، ترمز و فرمان) کتاب هدیه دهید

مهندسی مکانیک - طراحی سیستم های دینامیکی خودرو (سیستم های تعلیق، ترمز و فرمان)سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش صد و هشتاد و دوم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از آنتروباکتري هاي زير به شدت متحرک است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) پروتئوس
2) شيگلا
3) سالمونلا
4) اشريشياکلي
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «1»

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از خانواده هاي ويروسي زير،‌ فاقد پوشش ياانولوپ
... بیشتر