جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد سراسری / مهندسی مکاترونیک کتاب هدیه دهید

مهندسی مکاترونیکسوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و هشتاد و نهم
- سوال 1 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – کدام تعریف مفهوم لجستیک را کامل تر تداعی می کند؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) لجستیک یعنی حمل کالا از نقطه ای به نقطه ای دیگر.
2) انتقال سربازان به همراه تسلیحات و تجهیزات آن ها به منطقه مورد نظر در کم ترین زمان ممکن.
3) حمل کالا به محل مناسب، در زمان مناسب با
... بیشتر