جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی / مهندسی فناوری معماری - طراحی و نوسازی بافت های فرسوده کتاب هدیه دهید

مهندسی فناوری معماری - طراحی و نوسازی بافت های فرسوده

رشته های تحصیلی کاردانی مرتبط با رشته مهندسی فناوری معماری - طراحی و نوسازی بافت های فرسوده: اجرای ساختمان های بتنی - ایمنی و حفاظت مترو - تونل سازی - حمل و نقل و ترافیک شهری - راهداری - ساختمان (همه گرایش ها) - شهرسازی - عمران، اب و فاضلاب گرایش شبکه تصفیه خانه فاضلاب - عمران، شبکه و تصفیه خانه فاضلاب - کارتوگرافی - معماری، معماری روستایی - نقشه برداری (همه گرایش ها) - نگهداری و بهره برداری قنات - ایمنی مترو - بهره برداری راه آهن - حمل و نقل جاده ای (بهره برداری) - خط و ابنیه (همه گرایش ها) - راهسازی - سازه های زیرزمینی مترو - عمران، آب و فاضلاب گرایش شبکه تصفیه خانه آب - عمران، شبکه و تصفیه خانه آب - عمران (همه گرایش ها) - معماری - معماری، معماری شهری - نقشه کشی معماری ، معماری - نگهداری و مرمت ساختمان (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).