جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی / مهندسی فناوری لجستیک و زنجیره تأمین خودرو کتاب هدیه دهید

مهندسی فناوری لجستیک و زنجیره تأمین خودرو

رشته های تحصیلی کاردانی مرتبط با رشته مهندسی فناوری لجستیک و زنجیره تامین خودرو: برنامه ریزی و کنترل تولید و لجستیک خودرو - لجستیک و تامین قطعات خودرو - خدمات پس از فروش خودرو (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).