جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی مهندسی فناوری صنایع لاستیک کتاب هدیه دهید

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی مهندسی فناوری صنایع لاستیک

رشته های تحصیلی کاردانی مرتبط با رشته مهندسی فناوری صنایع لاستیک: بهره برداری پالایش گاز - پلیمر (همه گرایش ها) - شیشه - شیمی آزمایشگاهی، صنعتی - صنایع پلاستیک - صنایع شیمیایی (همه گرایش ها) - گاز، عملیات تولید و فراورش - پتروشیمی - رنگ خودرو - شیمی آزمایشگاهی، شوینده ها، آرایشی و بهداشتی - شیمی آزمایشگاهی گرایش آرایشی و بهداشتی - صنایع شیشه گرایش طراحی و ساخت لوازم آزمایشگاهی - صنایع لاستیک - نفت، عملیات تولید و فراورش (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).