جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی مهندسی فناوری زیستی مواد غذایی کتاب هدیه دهید

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی مهندسی فناوری زیستی مواد غذایی

رشته های تحصیلی کاردانی مرتبط با رشته مهندسی فناوری زیستی مواد غذایی: شیر و فرآورده های لبنی (همه گرایش ها) - گوشت و فرآورده های گوشتی (همه گرایش ها) - فرآورده های بیولوژیک (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).