جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد سراسری / مهندسی طراحی محیط زیست کتاب هدیه دهید

مهندسی طراحی محیط زیست

رشته مهندسی طراحی محیط زیست کارشناسی ارشد سراسری
درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی طراحی محیط زیست شامل موارد زیر می باشند:
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، اطلاعات عمومی محیطی (محیط مصنوعی و محیط طبیعی بالاخص محیط زیست ایران)، اطلاعات عمومی راجع به فضای سبز شهری و معماری آن، توانایی مقدماتی طراحی و بیان تصویری (تشریحی).
جدول های زیر دربرگیرنده بسته های مکاتبه ای آموزشی، بسته های آموزشی آنلاین، جزوه های درسی، نکات کلیدی، سوالات مهم، نمونه سوالات آزمون ها، پاسخنامه های تستی و تشریحی آزمون های مختلف، کتاب های درسی و ...، به انضمام منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی طراحی محیط زیست می باشند که به صورت رایگان در پایین صفحه نمایش داده شده است.


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش شانزدهم

- سوال 1 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - زمانی که بودجه به عنوان ابزار مدیریت استراتپیک (راهبردی) مطرح شد، این تفکر منجر به تدوین کدام روش بودجه بندی شد؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) بودجه ریزی عملیاتی
2) بودجه بندی بر مبنای صفر
3) بودجه ریزی بر مبنای هدف
4) بودجه ریزی بر مبنای طرح ریزی و برنامه ریزی 
پاسخ سوال 1 از سری سوالات کارشناسی ارشد
... بیشتر