جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد سراسری / مهندسی شیمی - مخازن هیدروکربوری کتاب هدیه دهید

مهندسی شیمی - مخازن هیدروکربوریسوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش سی و نهم

- سوال 1 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - در کدام یک از ادوات خاک ورزی لغزش منفی در چرخ های تراکتور ایجاد می شود؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) چیزل
2) روتیواتور
3) گاوآهن برگرداندار
4) دیسک های دو راهه 
پاسخ سوال 1 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - گزینه «2»

- سوال 2
... بیشتر