جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی مهندسی تکنولوژی بهره برداری نیروگاه کتاب هدیه دهید

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی مهندسی تکنولوژی بهره برداری نیروگاه

رشته های تحصیلی کاردانی مرتبط با رشته مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه: آسانسور و پله برقی (همه گرایش ها) - ایمنی صنعتی و محیط کار - تاسیسات (همه گرایش ها) - تسلیحات - تعمیر و نگهداری هواپیما - تولید و تعمیرات بدنه خودرو - جریه - خط مونتاژ خودرو - صنایع چاپ، ماشین آلات - طراحی صنعتی - عملیات حرارتی - فنون چاپ غربالی - قالب سازی (همه گرایش ها) - کنترل صنعتی - کنترل کیفیت خودرو - گازرسانی - ماشین افزار - مکانیک (همه گرایش ها ) - ناظر فنی چاپ - نقشه کشی (همه گرایش ها) - نگهداری و تعمیرات مکانیک دستگاه حفاری - هدایت لکوموتیو - ابزار دقیق - ایمنی کار و حفاظت فنی - تجهیزات و ماشین آلات بنادر - تعمیر و نگهداری خودرو - تکنیک خودروهای نظامی - تهویه و تبرید - چاپ، ماشین آلات - ساخت و تولید (همه گرایش ها) - طراحی جامدات - طراحی ماشین آلات - فناوری بنادر و لنگرگاه ها گرایش تجهیزات و ماشین آلات - فنون صحافی - کاردان فنی کشتی - کنترل کیفی خودرو - کنترل کیفیت قطعات مکانیکی - لوازم خانگی - مدل سازی - مونتاژ خودرو - ناوبری، ناوبری - نگهداری و تعمیرات دستگاه حفاری - هدایت راهبردی لکوموتیو (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).