جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / مهندسی برق - هوش و رباتیک کتاب هدیه دهید

مهندسی برق - هوش و رباتیکسوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و هفتاد و هشتم
- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام بيشترين درصد گوگرد را دارد؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) منسوجات
2) لاستيک
3) چرم
4) پلاستيک مخلوط
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «2»
 
- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مقدار انرژي مصرفي به ازاي هر
... بیشتر