جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی پیوسته آزاد / معدن - استخراج معدن کتاب هدیه دهید

معدن - استخراج معدن

درس های آزمون اختصاصی و تعداد سوالات: تکنولوژی استخراج معدن (20 سوال)، حفاری (چالزنی و آتشکاری) (10 سوال)، علوم زمین و آزمایشگاه (10 سوال)، فرآوری مواد معدنی (10 سوال)، اکتشاف معدن (10 سوال)، ریاضی (10 سوال) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).