جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / مشاوره توانبخشی کتاب هدیه دهید

مشاوره توانبخشی

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی (1/5)، آسیب های روانی (1/5)، آزمون های روانی (1)، مشاوره در بحران (1/5)، اصول توانبخشی روانی (2/5)، روانشناسی مثبت گرا (1/5)، مشاوره دراعتیاد (2)، مشاوره گروهی و خانواده (2)، آمار و روش تحقیق (1/5) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و سی و نهم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – انديشه حفاظت جامع و يکپارچه ميراث معماري با تاکيد بر هماهنگي و متناسب کردن مقررات و اقدامات قانون گذاري و مديريتي،‌ براي نخستين بار توسط کدام سند معرفي گرديد؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) کنگره آمستردام،‌ 1975
2) منشور فلورانس
3) کنگره گوبينو در ايتاليا،‌ 1960
4) منشور ايکوموس استراليا براي مکان هاي واجد اهميت فرهنگي - بورا

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه
... بیشتر