جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد سراسری / مدیریت کشاورزی کتاب هدیه دهید

مدیریت کشاورزی

رشته مدیریت کشاورزی کارشناسی ارشد سراسری
درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مدیریت کشاورزی شامل موارد زیر می باشند:
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، زراعت و باغبانی عمومی، آمار، اقتصاد کشاورزی، ترویج و توسعه کشاورزی، مدیریت مزرعه.
جدول های زیر دربرگیرنده بسته های مکاتبه ای آموزشی، بسته های آموزشی آنلاین، جزوه های درسی، نکات کلیدی، سوالات مهم، نمونه سوالات آزمون ها، پاسخنامه های تستی و تشریحی آزمون های مختلف، کتاب های درسی و ...، به انضمام منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته مدیریت کشاورزی می باشند که به صورت رایگان در پایین صفحه نمایش داده شده است.


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش پنجاهم

- سوال 1 از سری سوالات کارشناسی ارشد (سراسری - آزاد - وزارت بهداشت - پیام نور - علمی کاربردی) - مبنای دید رنگی در چشم انسان کدام است؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) تفاوت حساسیت گیرنده های استوانه ای برای طول موج های مختلف نور
2) تفاوت حساسیت گیرنده های مخروطی برای طول موج های مختلف نور
3) جداسازی طول موج های مختلف نور توسط عدسی چشم
4) جداسازی طول موج های مختلف نور توسط قرنیه چشم
پاسخ سوال 1
... بیشتر