جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری آزاد / دکتری آزاد مدیریت صنعتی - مدیریت تولید و عملیات کتاب هدیه دهید

دکتری آزاد مدیریت صنعتی - مدیریت تولید و عملیات

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان تخصصی (انگلیسی)، تئوری های سازمان، مدیریت و رفتار، مدیریت تولید و عملیات، اقتصاد، آمار و روش تحقیق، تئوری تصمیم گیری و تحقیق در عملیات، مدیریت استراتژیک صنعتی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش دویست و هشتاد و هشتم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – استفاده از سي تي اسکن در تشخيص کدام عارضه زير در حيوانات کوچک مفيدتر است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) اروزيون هاي غضروف مفصلي
2) آسيب هاي تاندوني
3) شکستگي مويي در استخوان هاي ستون مهره ها
4) شکستگي خردشدگي در استخوان ران

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در بزرگ شدن کدام يک از
... بیشتر