جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی پیوسته آزاد / مدیریت خانواده کتاب هدیه دهید

مدیریت خانواده

درس های آزمون اختصاصی و تعداد سوالات: حقوق خانواده (10 سوال)، خانواده در اسلام (10 سوال)، بهداشت خانواده (10 سوال)، بیماری های شایع کودکان (10 سوال)، روان شناسی رشد (10 سوال)، مدیریت خانواده و هزینه ها (10 سوال) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).