جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / محیط زیست - آلودگی محیط زیست کتاب هدیه دهید

محیط زیست - آلودگی محیط زیست

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: گیاه شناسی عمومی، شناخت و حمایت محیط زیست، بیولوژی حیوانات شکاری، اکولوژی حیات وحش، پارک های ملی، جنگلی و پردیس ها (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).