جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / مجموعه کامپیوتر (نرم افزار - سخت افزار - سیستم های سخت افزاری رایانه) کتاب هدیه دهید

مجموعه کامپیوتر (نرم افزار - سخت افزار - سیستم های سخت افزاری رایانه)

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضی و آمار، زبان تخصصی، مدار منطقی، برنامه سازی کامپیوتر، دروس تخصصی نرم افزار (شامل سیستم عامل ذخیره و بازیابی اطلاعات و ساختمان داده ها)، دروس تخصصی سخت افزار (شامل معماری کامپیوتر، تحلیل مدارهای الکتریکی و تحلیل مدارهای الکترونیکی) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).