جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / مجموعه مهندسی معدن کتاب هدیه دهید

مجموعه مهندسی معدن

درس های آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: زمین شناسی ساختاری، مکانیک سیالات، مقاومت مصالح (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). درس های آزمون عمومی: زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و سی ام
- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اگر وظیفه اصلی آموزش و پرورش رسمی را پاسداری و انتقال عناصر بنیادین فرهنگ بشری بدانیم، به موضع کدام دسته از نظریه پردازان آموزشی اشاره کرده ایم؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) پایدار گرایان
2) پیشرفت گرایان
3) وجود گرایان
4) ماهیت گرایان
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
-
... بیشتر