جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / مجموعه علوم جغرافیایی کتاب هدیه دهید

مجموعه علوم جغرافیایی

1


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش صد و هشتادم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام گزينه،‌ در مورد تراوش کيلوسي نادرست است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) به رنگ کدر مي باشد.
2) سلول غالب در مرحله حاد آن،‌ لنفوسيت مي باشد.
3) ميزان پروتئين آن بالاتر از ميزان طبيعي مي باشد.
4) نسبت کلسترول به تري گليسريد آن بالاتر از يک مي باشد.
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «4»
... بیشتر