جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / مجموعه شیمی - الکتروشیمی کتاب هدیه دهید

مجموعه شیمی - الکتروشیمیسوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش نود و پنجم

- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) روش پژوهش عینیت گرایانه،‌ مبنای کدام یک از مکاتب فلسفه تعلیم و تربیت است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) رئالیسم عقلی
2) ایده آلیسم
3) اگزیستانسیالیسم
4) پوزیتیویسم منطقی
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه­ «4»
 
- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت
... بیشتر