جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / مجموعه زبان فرانسه کتاب هدیه دهید

مجموعه زبان فرانسه

درس های آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: واژه شناسی و تحلیل دستوری، درک و تحلیل متن، ترجمه متون (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). درس های آزمون عمومی: زبان فرانسه و استعداد تحصیلی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش صد و نود و یکم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مهم ترين کاربرد باليني «ديورتيک هاي مهار کننده کربنيک انيدراز» کدام است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) کاهش پس بار در نارسايي احتقاني قلب
2) کاهش پيش بار در نارسايي احتقاني قلب
3) کاهش فشار داخل کره چشم در گلوکوما
4) کاهش کلسيم خون در موارد هيپرکلسمي
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «3»


... بیشتر