جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد سراسری / مجموعه زبان روسی کتاب هدیه دهید

مجموعه زبان روسی

رشته مجموعه زبان روسی دربرگیرنده رشته های آموزش زبان روسی، زبان و ادبیات روسی می باشد.
درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مجموعه زبان روسی شامل موارد زیر می باشند:
زبان عمومی (روسی)، زبان تخصصی (ویژه آموزش زبان روسی)، زبان تخصصی (ویژه زبان و ادبیات روسی).
جدول های زیر دربرگیرنده بسته های مکاتبه ای آموزشی، بسته های آموزشی آنلاین، جزوه های درسی، نکات کلیدی، سوالات مهم، نمونه سوالات آزمون ها، پاسخنامه های تستی و تشریحی آزمون های مختلف، کتاب های درسی و ...، به انضمام منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته مجموعه زبان روسی می باشند که به صورت رایگان در پایین صفحه نمایش داده شده است.


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و هشتاد و نهم
- سوال 1 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – کدام تعریف مفهوم لجستیک را کامل تر تداعی می کند؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) لجستیک یعنی حمل کالا از نقطه ای به نقطه ای دیگر.
2) انتقال سربازان به همراه تسلیحات و تجهیزات آن ها به منطقه مورد نظر در کم ترین زمان ممکن.
3) حمل کالا به محل مناسب، در زمان مناسب با
... بیشتر