جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / مجموعه زبان انگلیسی کتاب هدیه دهید

مجموعه زبان انگلیسی

درس های آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: زبان شناسی و روش تدریس زبان های خارجی، درآمدی بر ادبیات، اصول و روش ترجمه (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). درس های آزمون عمومی: زبان انگلیسی (خاص) و استعداد تحصیلی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش پانصد و هفدهم
- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – یخ گشائی منی چگونه باید صورت می گیرد و چرا؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) آهسته، چون یخ گشایی سریع موجب شکل گیری مجدد بلورهای یخ داخل سلولی می شود.
2) سریع، چون یخ گشایی آهسته موجب شکل گیری مجدد بلورهای یخ داخل سلولی می شود.
3) آهسته، چون یخ گشایی سریع موجب آسیب به غشای اسپرم می شود.
4) سریع، چون یخ گشایی آهسته موجب
... بیشتر