جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد سراسری / مجموعه روانشناسی کتاب هدیه دهید

مجموعه روانشناسی

رشته مجموعه روان شناسی دربرگیرنده رشته های روان شناسی عمومی، روان شناسی بالینی، سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)، روان شناسی صنعتی و سازمانی، روان شناسی صنعتی و سازمانی، روان شناسی بالینی کودک و نوجوان، روانشناسی اسلامی، روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، روان شناسی تربیتی می باشد.
رشته روان شناسی بالینی از زیرمجموعه روان شناسی شامل 1 گرایش خانواده، رشته روانشناسی اسلامی از زیرمجموعه روان شناسی شامل 1 گرایش روان شناسی مثبت گرا می باشد.
درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مجموعه روان شناسی شامل موارد زیر می باشند:
متون روان شناسی (به زبان انگلیسی)، علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی، آمار و روش تحقیق، روان شناسی مرضی و کودکان استثنایی، روان شناسی رشد، روان شناسی بالینی، روان شناسی عمومی، روان سنجی، آزمون های شناختی هوش و استعداد، روان شناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان، روان شناسی صنعتی - سازمانی، روان شناسی اجتماعی، رفتار سازمانی، روان شناسی امور استخدامی، بالندگی سازمانی، روان شناسی تربیتی، آموزش و پرورش کودکان استثنایی.
جدول های زیر دربرگیرنده بسته های مکاتبه ای آموزشی، بسته های آموزشی آنلاین، جزوه های درسی، نکات کلیدی، سوالات مهم، نمونه سوالات آزمون ها، پاسخنامه های تستی و تشریحی آزمون های مختلف، کتاب های درسی و ...، به انضمام منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته مجموعه روان شناسی می باشند که به صورت رایگان در پایین صفحه نمایش داده شده است.


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش دویست و نود و چهارم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – يکي از مهم ترين مشکلات انتخاب منابع اطلاعاتي اينترنتي ............... است. سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) سرعت    
2) اعتبار و صحت اطلاعات
3) امکان سفارش همزمان
4) روزآمد بودن اطلاعات
 
- سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – کدام گزينه از «مقدمات» انتخاب (نه ملاک
... بیشتر