جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد سراسری / مجموعه دریانوردی کتاب هدیه دهید

مجموعه دریانوردی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، حقوق و بیمه دریایی، اصول حمل و نقل و تخلیه بارگیری دریایی، اصول ناوبری، مبانی اقتصاد و مدیریت، ریاضی و آمار (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و چهل و یکم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از موارد ذيل مشمول حقوق کشورها در تنگه هاي بين المللي است؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) آزادي عبور ترانزيت هواپيماها براي همه کشورها
2) آزادي عبور ترانزيت کشتي ها براي همه کشورها
3) موارد 1 و 2
4) هيچ کدام

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري -
... بیشتر