جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / مجموعه برق (الکترونیک - قدرت - کنترل - مخابرات - انتقال و توزیع - ICT) کتاب هدیه دهید

مجموعه برق (الکترونیک - قدرت - کنترل - مخابرات - انتقال و توزیع - ICT)

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضی، فیزیک الکتریسیته و مغناطیس، مدارهای الکتریکی، الکترونیک، ماشین های الکتریکی، ابزار دقیق، مدار منطقی، مدارهای فرمان و سیم پیچی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).