جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی پیوسته آزاد / متالوژی کتاب هدیه دهید

متالوژی

درس های آزمون اختصاصی و تعداد سوالات: تکنولوژی و کارگاه مدل سازی (10 سوال)، اصول متالورژیکی و تکنولوژیکی ریخته گری (20 سوال)، محاسبات فنی (15 سوال)، شناخت فلزات (15 سوال)، رسم فنی (10 سوال)، ریاضی (10 سوال) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).