جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی فنی و حرفه ای / متالورژی کتاب هدیه دهید

متالورژی

درس ها و تعداد سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: درس تکنولوژی و کارگاه مدلسازی (10 سوال) - درس اصول متالورژیکی و تکنولوژیکی ریخته گری (20 سوال) - درس محاسبات فنی (15 سوال) - درس شناخت فلزات (15 سوال) - درس رسم فنی (10 سوال) - درس ریاضی (10 سوال) - درس زبان و ادبیات فارسی (15 سوال) - درس زبان عربی (15 سوال) - درس فرهنگ و معارف اسلامی (15 سوال) - درس زبان خارجی (15 سوال) - درس ریاضیات (20 سوال) - درس فیزیک (15 سوال) - درس شیمی (15 سوال) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).