جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد سراسری / فیزیولوژی پزشکی کتاب هدیه دهید

فیزیولوژی پزشکی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، فیزیولوژی، زیست شناسی جانوری، بیوشیمی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش دویست و نود و پنجم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – باتوجه به نظر تايلر يکي از مهم ترين منابع براي انتخاب هدف هاي مشخص عبارتست از: سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) تخصص هاي درسي     
2) الگوهاي تدريس
3) وسايل کمک آموزشي
4) ارزشيابي
 
- سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي) – با توجه به نظر
... بیشتر