جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری آزاد / فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس کتاب هدیه دهید

فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان تخصصی (انگلیسی)، آمار و روش های تحقیق، فیزیولوزی ورزشی، بیوشیمی و متابولیسم، آناتومی و فیزیولوژی انسان (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش دویست و هشتاد و هشتم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – استفاده از سي تي اسکن در تشخيص کدام عارضه زير در حيوانات کوچک مفيدتر است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) اروزيون هاي غضروف مفصلي
2) آسيب هاي تاندوني
3) شکستگي مويي در استخوان هاي ستون مهره ها
4) شکستگي خردشدگي در استخوان ران

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در بزرگ شدن کدام يک از
... بیشتر