جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / فیزیولوژی کتاب هدیه دهید

فیزیولوژیسوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش هشتاد و ششم

- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) برای مقابله با تجاوزات روس ها به ایران در جریان جنگ های ایران و روس چه کسانی مامور جلب نظر و فتوای علما شدند؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) میرزا ابوالقاسم قمی و ملا احمد نراقی
2) محمد جعفر نجفی و سید علی اصفهانی
3) ملا باقر سلماسی و صدرالدین تبریزی
4) میرزا عیسی قائم مقام و سیدعلی طباطبایی
پاسخ سوال 1 از سری
... بیشتر