جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / علوم گیاهی کتاب هدیه دهید

علوم گیاهیسوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش پانصد و نوزدهم
- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – شایع ترین علامت پس از مرگ در موارد مسمومیت با داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی، کدام است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) هپاتیت
2) نفریت بینابینی
3) ضایعات لوله گوارش
4) نکروز بافت های لنفاوی
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «3»
 
- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه
... بیشتر