جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / علوم و مهندسی محیط زیست - تنوع زیستی کتاب هدیه دهید

علوم و مهندسی محیط زیست - تنوع زیستیسوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و نود و هشتم
- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – از کدام دوره تاريخي چين، نقاشان به صورت فردگرايي مطرح شده و اطلاعات کافي در مورد آنان موجود است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) تانگ
2) سونگ
3) مينگ
4) يوآن
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد،
... بیشتر