جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / علوم و صنایع غذایی کتاب هدیه دهید

علوم و صنایع غذایی

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: میکروبیولوژی مواد غذایی (2)، شیمی مواد غذایی (2)، تکنولوژی مواد غذایی (3)، کنترل کیفی موادغذایی (3) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و سی و نهم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – انديشه حفاظت جامع و يکپارچه ميراث معماري با تاکيد بر هماهنگي و متناسب کردن مقررات و اقدامات قانون گذاري و مديريتي،‌ براي نخستين بار توسط کدام سند معرفي گرديد؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) کنگره آمستردام،‌ 1975
2) منشور فلورانس
3) کنگره گوبينو در ايتاليا،‌ 1960
4) منشور ايکوموس استراليا براي مکان هاي واجد اهميت فرهنگي - بورا

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه
... بیشتر