جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / علوم خاک (خاک شناسی) کتاب هدیه دهید

علوم خاک (خاک شناسی)

درس های آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: شیمی عمومی، آبیاری عمومی، خاک شناسی عمومی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). درس های آزمون عمومی: زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش اول

- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - کدام عبارت در مورد نظریه کینزین های جدید صادق نیست؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد 
1) فرضیه انتظارات عقلانی صادق است.
2) تفکیک پذیری کلاسیکی (Classical dichotomy) برقرار است.
3) وجود چسبندگی (Sticky) دستمزدها منجر به اثربخشی سیاست ها می شود.
4) سیاست های پولی پیش بینی شده بر سطح تولید موثر است.
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) -
... بیشتر