جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابداری و اطلاع رسانی) کتاب هدیه دهید

علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابداری و اطلاع رسانی)

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: آماده سازی و تنظیم مواد، مجموعه سازی، خدمات عمومی، مواد مرجع (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).