جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی پیوسته آزاد / طراحی و دوخت - طراحی و دوخت کتاب هدیه دهید

طراحی و دوخت - طراحی و دوخت

درس های آزمون اختصاصی و تعداد سوالات: تاریخ هنر ایران و جهان (10 سوال)، مبانی هنرهای تجسمی (10 سوال)، الیاف نساجی (10 سوال)، طراحی اندام و لباس (10 سوال)، الگو و دوخت (20 سوال) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).