جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد علمی کاربردی / صنعت - مهندسی فناوری ارشد - کیفیت جامع خودرو کتاب هدیه دهید

صنعت - مهندسی فناوری ارشد - کیفیت جامع خودرو

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: زبان تخصصی مدیریت (2)، کنترل کیفیت آماری (2)، آمار و احتمالات مهندسی (1)، مدیریت تولید (1) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و هشتم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– براي راهنماي صوتي يک کودک نابينا،‌ اگر صداي برخاسته از يک شي روشن باشد،‌ بايد چه خصوصيتي را از شي برداشت کند؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) کوچک بودن
2) بزرگ بودن
3) نرمي
4) سفتي

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام
... بیشتر