جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد علمی کاربردی / صنعت - مهندسی فناوری ارشد - شبکه های فیبر نوری کتاب هدیه دهید

صنعت - مهندسی فناوری ارشد - شبکه های فیبر نوری

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: سیستم های مخابرات نوری (1)، اصول مخابرات و آشنایی با سیستم های مخابراتی (1)، سوئیچینگ (1)، سیگنالینگ (1) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و دهم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در کدام رده سني،‌ متوسط کلمات به کار برده شده در هر جمله توسط کودکان بين 4 تا 5 واژه است؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) 5 تا 7 سالگي
2) 4 تا 5 سالگي
3) 3 تا 5 سالگي
4) 2 تا 5 سالگي

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي
... بیشتر