جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد علمی کاربردی / صنعت - مهندسی فناوری ارشد - سامانه یکپارچه بانکداری الکترونیک کتاب هدیه دهید

صنعت - مهندسی فناوری ارشد - سامانه یکپارچه بانکداری الکترونیک

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: فناوری اطلاعات (2)، شبکه های کامپیوتری (2)، مهندسی نرم افزار (1)، پایگاه داده ها (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و شانزدهم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مهم ترين و شاخص ترين آثار و بقاياي دوران پارينه سنگي بين النهرين از کدام محوطه باستاني يافت شده است؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) غار شنيدار
2) اشگفت باراک
3) غار ديان
4) اشگفت قوندي

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام
... بیشتر